O nás

Síť FAnn parfumerií se od počátku svého vzniku v roce 1991 angažuje v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí – ať už šlo o spolupráci s nadací Naše dítě, o mnohaleté projekty s Českým výborem pro UNICEF, s nadací Modrý hroch i o řadu dalších pomocí konkrétním osobám.

Chtěli jsme pomáhat i dál, takže založení Nadačního fondu FAnn dětem v roce 2014 bylo logickým vyústěním těchto aktivit. Smyslem naší nadace je cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším – tedy dětem, protože v dětech je budoucnost nás všech.

Ne všechny děti, které vstupují do života, mají stejnou startovací čáru. Zaměřujeme se na projekty prenatální (předporodní) diagnostiky, na zdokonalení přístrojového vybavení v českých porodnících a neonatologických centrech, na zlepšení životních podmínek dětí s fyzickým či psychickým postižením, ať už v rodinách či v ústavech, na pomoc dětem v dětských domovech i stacionářích a na usnadnění jejich vstupu do samostatného života. V průběhu 10 let existence fondu jsme pořídili laser pro genetickou diagnostiku, senzory na hladinu glykémie pro děti s diabetem 1. typu, zakoupili jsme speciální sestavu 3 přístrojů pro monitorování a stabilizování nezralých novorozenců, pořídili váhy, bilirubinometry, sterilizátory, ..., přispěli jsme na rehabilitace dětí. 

Ve prospěch dětí jsme rozdělili více než osm milionů Kč. Do startu získal Nadační fond FAnn dětem rovný 1 000 000 Kč věnovaný manželi Kokolusovými. O využití finančních prostředků fondu a také o tom, jak můžete přispět Nadačnímu fondu FAnn dětem plnit jeho poslání i vy, vás budeme průběžně informovat. 

Na smysluplné využití všech prostředků, které se nám podaří získat, dohlížejí ti nejpovolanější – špičkoví lékaři Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA a MUDr. Radmila Gálová, oblíbená herečka Alena Antalová (zasloužilá maminka čtyř ratolestí), beauty specialistka Ing. Milena Žampová a za FAnn parfumerie RNDr. Anna Kokolusová. Ti všichni vkládají do nadace svůj čas a své nemalé znalosti bez nároku na odměnu.

Uvítal jsem vznik Nadačního fondu FAnn dětem. Účel nadačního fondu zahrnuje nejen všestrannou pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným a vážně nemocným dětem, ale jde mnohem dál. Klade si za cíl podporovat i výzkumnou činnost v oblasti péče o matku a dítě, včetně prevence léčby předčasných porodů. A toto já osobně, z pohledu gynekologa a porodníka, považuji za nesmírně přínosné pro celou naši společnost. Feto-maternální medicína a perinatologie je interdisciplinární obor řešící problematiku vzniku a zdravého vývoje nové populace. Bylo prokázáno, že každá investovaná koruna do péče o matku a dítě vytváří 5 až 10násobný zisk v národním důchodu. Většina vyspělých zemí uznává, že vložené výdaje na tuto oblast medicíny jsou nejlepší investicí pro budoucnost lidstva. A jelikož před více než třiceti lety jsem měl možnost být členem kolektivu, který se zasloužil o narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice, a stojím dvacet let v čele největšího porodnického pracoviště u nás, tak velmi dobře vím, o čem mluvím. Při nabídce podílet se na rozvoji Nadačního fondu FAnn dětem jsem ani na okamžik neváhal.

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
 Emeritní přednosta Gynekologicko–porodnické kliniky LF MU a FN Brno