2021

NEMOCNICE MOST, DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ODDĚLENÍ

„Ze srdce děkujeme NF FAnn dětem, že nám pomohl s novým vybavením pokoje pro rodiče dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní a resuscitační péče v hodnotě 50 000 Kč, který jim poskytuje prostor pro odpočinek v tak náročném období, jakým bezesporu hospitalizace jejich závažně nemocného dítěte je.“

MUDr. Marie Váchová, primářka dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most

KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

„Porodnické a novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně chce velmi pěkně poděkovat NF FAnn dětem za mnoholetou přízeň a pomoc. Díky prostředkům jsme v tomto roce vybavili ambulance, čekárnu porodnického oddělení a vstupní vestibul v budově porodnice v celkové hodnotě 100 000 Kč. Ještě jednou velmi pěkně děkujeme.“

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář, novorozenecké oddělení KNTB Zlín

NEMOCNICE IVANČICE, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

„Tak jako loni a roky minulé nadace FAnn dětem poskytla prostředky na vybavení novorozeneckého oddělení v celkové hodnotě 72 000 Kč. Letošní rok to bylo vybavení nové mycí sekce na novorozeneckém boxu. Děkujeme za všechno, za to že jste.“

MUDr. Karel Mittner, primář, novorozenecké oddělení Nemocnice Ivančice

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

„Děkujeme z celého srdce za opakovanou finanční podporu a přízeň. Dary V celkové hodnotě 100 000 Kč udělaly obrovskou radost především ošetřovatelskému personálu. Chladící vitrína pro mateřské mléko a dětskou výživu, kvalitní oxymetry i infuzní dávkovače zlepší bezpečí malých pacientů, zkvalitní ošetřovatelskou péči a pomohou v práci sestrám.“

Bc. Jitka Nováková, vrchní sestra, Dětská klinika Hradec Králové

OBNOVA ŠKOLKY V HRUŠKÁCH

Ničivé tornádo, které se v červnu 2021 prohnalo jižní Moravou s nevídanou intenzitou, poničilo mateřskou školu v Hruškách. Hvězdný hokejový tým HC Olymp pod vedením Martina Dejdara proto vyzval místní z Hrušek na přátelský zápas, který by pomohl potřebné prostředky vybrat. A díky tomu, že Martina dobře známe a víme, jaký je srdcař, jsme se zapojili i my. Nadační fond FAnn dětem přispěl na opravu školky částkou 50 000 Kč.

PSACÍ A VÝTVARNÉ POTŘEBY PRO DĚTSKÉ DOMOVY

V minulém roce způsobilo uzavření škol komplikace nejen rodinám s malými dětmi, ale také dětským domovům, kterým jsme na základě jejich poptávky zakoupili a předali potřebné psací a výtvarné pomůcky pro domácí výuku. Vzhledem k současné situaci (březen 2021) jsme těchto pět dětských domovů – v Náměšti nad Oslavou, Hodoníně u Kunštátu, Tišnově, Pardubicích a Vizovicích – oslovili znovu s dotazem, co by se jim konkrétně hodilo. Situace je opět náročná, v domovech dochází výtvarné potřeby a pomůcky k zábavě menších dětí během domácí výuky, a tak jsme jejich přání alespoň v tomto směru naplnili a zakoupili potřebné vybavení.

Nadační fond FAnn dětem předal pěti dětským domovům psací a výtvarné potřeby, jako pera, fixy, tempery, plastelíny, nůžky, lepidla a papíry. Všem jejich pracovníkům přejeme mnoho sil v těchto náročných dnech!

PŘÍSPĚVEK NA NEUROREHABILITACE

Téměř čtyřletá Terezka Balážová se narodila s tzv. trisomií 12. chromozómu, vzácným genetickým onemocněním, jehož příznaky jsou podobné Pallister Killian syndromu. O tomto syndromu, kterým v Česku trpí pouze dvě děti, toho ani lékaři příliš mnoho nevědí, a tak rodičům nezbývá, než využít nejrůznějších terapií a rehabilitací ke zkvalitnění Terezčina každodenního života. Zatím sama nechodí, ale rodiče i řada odborníků, v jejichž pravidelné péči Terezka je, jsou přesvědčeni, že se do této fáze může dostat.

Nadační fond FAnn dětem přispěl rodičům Terezky částkou 10 000 Kč na neurorehabilitaci v Armandi Therapy Clinic v Praze. Terezce i jejím rodičům přejeme mnoho sil a malinkých krůčků k lepšímu stavu!

TANGO – DARUJ HRAČKU

Nadační fond FAnn dětem navázal na předchozí spolupráci a podpořil organizaci 10 000 Kč Tango – Daruj hračku, jejíž poslání je nesmírně hluboké. Organizace spojuje vozíčkáře, tzv. "manažery na vozíčku", kteří jako handicapovaní lidé každý den svádí své drobné boje a překonávají překážky. A právě tito lidé se rozhodli podpořit děti z dětských domovů a domovů pro osoby se zdravotním postižením tím, že se snaží plnit jejich vánoční přání v podobě hraček. Jejich činnost jim dodává sebedůvěru a potřebnou dávku radosti, díky které se jim mnohdy lépe zvládají jejich vlastní překážky, vedle toho je ale nádherným důkazem, že i s handicapem a z křesla vozíčku lze realizovat neuvěřitelné věci, šířit radost a lásku.

„Upřímně říkám – nebýt partnerů, jako jste Vy, není to. Prostě to nezvládneme.“

Václav Herzinger, manažer pro Daruj hračku