2019

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA, ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE 

Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava obdrželo od NF FAnn dětem darem 5 ks profesionálních odsávaček mateřského mléka Symphony od Medely. Tyto odsávačky využijí maminky po porodu pro stimulaci tvorby mléka. Dále pak maminky, které z nějakého důvodu nemohou své dítě v prvních dnech života kojit. Jedná se především o maminky dětí, které si mléko nedokážou samy vysát z prsu z důvodu nezralosti miminka nebo jeho nepříznivého zdravotního stavu. Ve všech těchto případech odsávačka mateřského mléka velmi usnadní maminkám situaci a dětem zajistí dostupnost nejpřirozenější výživy mateřským mlékem. 

„Vzhledem k počtu darovaných přístrojů, mají maminky odsávačku mateřského mléka prakticky kdykoliv k dispozici. Nezanedbatelná je i možnost odsávaní mléka z obou prsou ženy současně, čímž se výrazně zkrátí doba odsávání. Poskytnutý dar tedy zlepšil komfort hospitalizovaným maminkám a zvýšil šanci na výživu mateřským mlékem jejich dětem.“

Mgr. Jana Kučová, Ph.D., vrchní sestra

KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ 

RESUSCITAČNÍ MODELY, EDUKAČNÍ A LAKTAČNÍ MÍSTNOST, KŘESLA TOM OTOSKOPY, OFTALMOSKOPY A VÁHY

Díky velké iniciativě pana doktora Macka vznikla edukační a laktační místnost, která slouží jako výukový prostor a současně ambulance pro maminky, které se potýkají s problémy při kojení. Tuto místnost jsme vybavili potřebným nábytkem a dalším zařízením. Konkrétně šlo o šest křesel Tom pro pohodlné kojení a klokánkování a speciálně o dva resuscitační modely novorozenců, donošeného a nedonošeného, které slouží ke školení technik resuscitace zdravotnického personálu i rodičů v rámci kraje i na republikové úrovni. Pediatrickému oddělení jsme ještě zakoupili tři otoskopy pro vyšetření uší, dva oftalmoskopy pro vyšetření očí a tři váhy Radwag pro každodenní využití.

"Chci velmi poděkovat za všechno, co pro nás nadace FAnn dětem dělá, protože toho není skutečně málo.“

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář oddělení

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE, NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

HYGIENICKÝ OHŘÍVAČ KOJENECKÝCH LAHVÍ A MIKROPRŮTOKOMĚRY

Pražská porodnice „U Apolináře‟ obdržela hygienický ohřívač kojeneckých lahví a tři mikroprůtokoměry pro kyslíkovou terapii.

„Výhodou mikroprůtokoměru je, že dokáže velmi přesně dávkovat množství kyslíku i při jeho velmi nízkém průtoku. Tím usnadňuje plynulý přechod při odvykání nezralých novorozenců s chronickým plicním onemocněním ze závislosti na kyslíkové terapii a umožňuje jejich dřívější odchod do domácí péče. Další přístroj slouží k ohřívání stravy pro novorozence a kojence a zejména mateřského mléka technikou suchého ohřevu. Suchý ohřev mléka na rozdíl od techniky ohřevu ve vodní lázni eliminuje riziko kontaminace. Hygiena je při manipulaci se stravou pro novorozence tou nejvyšší prioritou. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.“

Bc. Michaela Kolářová, MBA, vrchní sestra

THOMAYEROVA NEMOCNICE, REKONSTRUKCE PLICNÍ AMBULANCE A ČEKÁRNY

Na jaře proběhla kompletní rekonstrukce čekárny a ambulance v Thomayerově nemocnici, kde se setkávají hned tři odbornosti – dětská pneumologie, endokrinologie a dorostové lékařství pro pacienty od narození do 19 let. Kromě pražské spádové oblasti sem přicházejí pacienti z celé České republiky a také lékaři z jiných pracovišť v rámci postgraduálního vzdělávání.

„Dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování za štědrý dar, kterým jste pomohli zlepšit prostředí pro malé i větší pacienty, jejich rodiče a v neposlední řadě pro zdravotnický personál. Motiv lesa s nábytkem a herními prvky od české firmy Lokki se setkal pouze s kladnou odezvou. Obzvlášť na začátku vyšetření, kdy dochází k probrání anamnézy s rodičem, si děti můžou dále hrát a rodiče se lépe soustředí na rozhovor.“

MUDr. Karolína Doležalová

FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUCE, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

PULZNÍ OXYMETRY, MASIMO RADICAL 7

„Tento dar je pro nás velmi významný a oceňujeme, že nám nadace umožnila vybrat si jeho formu dle našeho uvážení a skutečných potřeb. Rozhodli jsme se pro pulzní oxymetry, které v současné době nejvíce využijeme ke zkvalitnění poskytované péče o novorozence. Darované oxymetry jsou nejpřesnější a nejspolehlivější a slouží pro monitoring novorozenců bezprostředně po porodu v době jeho adaptace, zejména při zajištění bezpečného bondingu,“ chválí účinnou pomoc vrchní sestra Mgr. Jana Romanová

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

VÝHŘEVNÉ MODULY, DEKY NEOBED, OXYMETRY A BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

Toto oddělení obdrželo zařízení pro možnost komfortního bondingu nedonošených novorozenců na porodním sále, pro který je třeba zajistit novorozenci teplo a monitoring tělesné teploty a vitálních funkcí.

„Dva výhřevné moduly, třicet tři dek Neobed, tři pulzní oxymetry a dva bezdotykové teploměry pomáhají pokračovat v budování vztahu matka-dítě bezprostředně po porodu. Matka se lépe vyrovnává s porodními bolestmi a stresem, dětem se u matek lépe stabilizuje dýchání, zažívají základní existencionální pocit bezpečí, mají menší neurologické potíže, snadněji se přisají k prsu," říká vrchní sestra Mgr. Pavla Opálková, kterou ještě doplňuje primář oddělení, MUDr. Ivo Borek:

"Osobně chci kromě poděkování zdůraznit perfektní každoroční spolupráci s Vámi – vstřícnou, pružnou a spolehlivou.“

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ, NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

OXYMETRY, SESTAVY MASIMO K INKUBÁTORŮM, KOJENECKÁ VÁHA A VÁHA NA PLENKY

Po pečlivém uvážení zvolilo Neonatologické oddělení jako potřebné ke zkvalitnění ošetřovatelské péče zařízení v podobě tří oxymetrů Masimo Radical 7, tří sestav Masimo k inkubátorům, kojeneckou váhu a váhu na plenky.

"Kvalitní oxymetry a moduly Masimo slouží k přesnému sledování saturace krve kyslíkem a pulsu i u neklidných novorozenců, lze je použít při transportu na jiná oddělení a zároveň je lze integrovat ke stávajícímu displeji inkubátoru, aniž by překážely kabely od samostatně stojícího monitoru vitálních funkcí. Váhy slouží k vážení i neklidných novorozenců a k určení příjmu tekutin s vysokou přesností. Ještě jednou Vám děkuji za významnou finanční podporu. Všechny přístroje pomohou sestrám poskytovat kvalitnější a bezpečnější ošetřovatelskou péči."

Doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc., primář oddělení


NEMOCNICE IVANČICE, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

VÝHŘEVNÉ RESUSCITAČNÍ LŮŽKO ALFAMEDIC VČETNĚ KYSLÍKOVÉ ODSÁVAČKY, HALOGENOVÉHO REFLEKTORU A APGAR MODULU

Na spolupráci s ivančickou nemocnicí jsme navázali i v letošním roce darem v podobě výhřevného resuscitačního lůžka Alfamedic včetně kyslíkové odsávačky, halogenového reflektoru a apgar modulu.

"Lůžko nám slouží k ošetřování novorozenců rozených císařským řezem, což je přes 20 % u nás narozených novorozenců. Doposud jsme museli jediné lůžko vozit z oddělení přes půl nemocnice na operační sály. Druhé lůžko nám podstatně usnadnilo provoz na novorozeneckém boxu. Vřelé díky za Vaši podporu, za to, že jste, že pomáháte."

MUDr. Karel Mittner, primář oddělení