Finanční dar

Přispět můžete libovolnou částkou na účet Nadačního fondu FAnn dětem:
č.ú.: 2802813002/5500

 Název účtu: Nadační fond FAnn dětem, IBAN: CZ42 5500 0000 0028 0281 3002, BIC: RZBCCZPP 

Pro snadnější platbu můžete využít QR kod. Výše daru je nastavená na 1 000 Kč, darovanou částku můžete samozřejmě libovolně změnit.

Na přání Vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme!


Cílem nadačního fondu je přesměrovat všechny získané finanční prostředky na pomoc dětem. Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na honorář. Dle platných stanov celkové náklady včetně povinných výdajů (např. účetníctví, audit, …) nesmí přesáhnout 5% darů a příspěvků nadačnímu fondu. Skutečnost je výrazně lepší - náklady od roku 2014 po současnost činí jenom 0,41% ze získaných prostředků.