Finanční dar

Přispět můžete libovolnou částkou na účet Nadačního fondu FAnn dětem:
č.ú.: 2802813002/5500

Sepsání darovací smlouvy je samozřejmostí.

Děkujeme!


Cílem nadačního fondu je přesměrovat všechny získané finanční prostředky na pomoc dětem. Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na honorář. Dle platných stanov celkové náklady včetně povinných výdajů (např. účetníctví, audit, …) nesmí přesáhnout 5% darů a příspěvků nadačnímu fondu. Skutečnost je výrazně lepší - náklady od roku 2014 po současnost činí jenom 0,41% ze získaných prostředků.