2017

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Ještě jednou moc děkujeme nadačnímu fondu FAnn dětem za darované přístroje. Všechny patří mezi ty přístroje, které jsou využívány permanentně.

Bilirubinometr slouží každodennímu (někdy měřeno u dítěte i vícekrát denně) plošnému vyšetření novorozenců, čímž se bezbolestně a bez zátěže diagnostikují děti, které potom vyžadují cílenou diagnostiku a léčbu.

Transkutánní bilirubinometrie umožňuje vyšetření intenzity žloutenky přes kůži. Vyšší hodnoty bilirubinu v krvi a tkáních se vyskytují u více jak 60 % novorozenců, což dokazuje profit této metody.

Ohřívačky mateřského mléka využíváme na oddělení intermediární péče, které přebírá starost o extrémně a velmi nezralé novorozence. Jsou tak velmi významným pomocníkem v naplňování konceptu přirozené výživy těchto dětí. V ohřívačkách lze mléko nejen ohřát, ale i rozmrazit. Pracují automaticky na základě zadaných parametrů – výchozí teploty mléka, jeho objemu a požadované konečné teploty k podání, čímž se stávají i významnými pomocníky v zajištění bezpečnosti při podávání stravy novorozencům.

S přáním pěkného dne

MUDr. Ivo Borek, primář NO FN Brno

KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI, NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně obdrželo laskavostí Nadačního fondu FAnn dětem několik přístrojů, které výrazně pomohou v péči o novorozence

Transkutánní bilirubinometr je přístroj pro neinvazivní měření intenzity žloutenky novorozenců, používáme jej denně a to na všech úsecích oddělení, jedná se o velmi spolehlivý přístroj, nahrazující v mnoha případech bolestivé odběry krve.

Ohřívačky mateřského mléka (2ks) slouží maminkám dětí k ohřátí mateřského mléka na správnou teplotu k podávání dětem, přístroj kontroluje teplotu automaticky, je tichý a spolehlivý.

Přístroj pro monitoraci koncentrace glukózy ve tkáních je přístrojem specifickým, používaným indikovaně u novorozenců s nestabilní glykemií (hladinou krevního cukru), přístroj umožňuje kontinuálně sledovat hladinu cukru a na případné odchylky okamžitě reagovat, jeho velkou předností je možnost použití i u nejmenších, předčasně narozených dětí.

Rád bych jménem svým, svých kolegů a především jménem našich nejmenších pacientů rád ještě jednou rád poděkoval za vše, co pro nás nadační fond FAnn dětem udělal.

S úctou

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář novorozeneckého oddělení

NEMOCNICE IVANČICE, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

Novorozenecké oddělení v ivančické nemocnici dostalo darem bilirubinometr. Tento přístroj je již běžným standardem všech novorozeneckých oddělení. Naše oddělení ho však doposud postrádalo a lékaři diagnostikovali žloutenku subjektivně zrakem a na jeho základě vyšetřením krevního séra.

Přístroj Dräger Jaundice meter JM -105 je určený k objektivnímu měření bilirubinu transkutánně, tj. přes kůži. Bilirubin "látka barvící podkoží do žluta" je odpadní produkt při rozpadu červených krvinek dítěte po porodu. Měřidlo dítě chrání před zbytečným stresem při opakovaném odběru žilní krve. Měříní přístrojem je rychlá, neinvazivní metoda. Čidlo přístroje se jemně přiloží na kůži čela novorozence a displej ukáže ihned hodnotu. Pouze vysoké hodnoty se ověřují žilním odběrem a ty poté slouží k indikaci léčby žloutenky. Nadačnímu fondu FAnn dětem patří velké poděkování za tento dar v hodnotě bez mála dvě stě tisíc korun. Nadace velice přispěla k vyššímu standardu zdravotní péče poskytované těm nejmenším v naší nemocnici.

Za celé novorozenecké oddělení ještě jednou vřelé díky.

MUDr. Karel Mittner, primář Novorozenecké oddělení