2022

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA

Již několik let je Neonatologické oddělení FN Brno obdarováváno nadačním fondem FAnn dětem. V letošním roce jsou to tři postýlky pro novorozence a vyhřívací podložka do postýlky pro dvojčátka. Podložka zajistí nedonošeným dětem teplotní komfort v době, kdy si po pobytu v inkubátoru zvykají na otevřený prostor. Dar v hodnotě bezmála 100 000 Kč využijí jak děti narozené blízko termínu porodu, tak narozené dlouho před ním." DĚKUJEME!

Mgr. Pavla Opálková, Vrchní sestra Neonatologického oddělní FN Brno

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PEDIATRICKÁ KLINIKA, ODDĚLENÍ 56 JIP

„Také v letošním roce pokračuje spolupráce novorozenecké JIP-oddělení 56 Pediatrické kliniky v Dětské nemocnici s nadačním fondem FAnn dětem. Díky jejich štědrému daru 150 000 Kč jsme mohli provést kompletní obměnu postýlek pro novorozence a výrazně tak zvýšit komfort našich malých pacientů.“

MUDr. Tomáš Jimramovský, vedoucí lékař novorozenecké JIP-oddělení 56, Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

NEMOCNICE IVANČICE, NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

„Letos stejně jako roky minulé nám nadační fond FAnn dětem daroval přístrojové vybavení na naše oddělení. Tento rok to byly dva pulzní oxymetry od firmy Masimo, včetně senzorů pro opakovatelné použití. Oxymetry nám slouží k monitoringu nasycení krve kyslíkem u novorozence na oddělení a porodním sále. Vřelé díky za vaši podporu, za to že jste, že pomáháte"

MUDr. Karel Mittner, primář oddělení

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

První z příspěvků jsme směřovali do této neziskové organizace, která poskytuje pomoc a podporu rodinám, jejichž děti trápí zrakové nebo kombinované postižení. V rámci svých aktivit se zaměřují na cvičení s dětmi prakticky od narození až do sedmi let věku. Za tyto aktivity a jejich energii jim patří obrovský dík.

PARUKA PRO TEREZKU

Neziskový spolek Nové Háro připravuje paruky pro děti s onkologickým onemocněním, které přišly vlivem chemoterapie o vlásky. V letošním roce jsme podpořili Terezku vzdušnější poloparukou na čelence, kterou vyrobil salon Magdalena a která jí skvěle slouží v každém období roku.

NEUROSENZORICKÉ REHABILITACE

Dva chlapci – bratři, kteří přišli na svět úplně zdraví, se vlivem řady onemocnění ocitli ve stavu, který vyžaduje vysoce odbornou a nákladnou péči. Poté, co rodiče vyzkoušeli řadu nejrůznějších metod a terapií, se jim jako nejvhodnější osvědčila Snoezelen terapie ve Verheul centru, a právě na ni náš příspěvek směřoval.

DĚTSKÉ DOMOVY

Tradičně se potýkají s nedostatkem finančních prostředků a především materiálního vybavení pro děti školou povinné. Proto i letos směřovala podpora k pěti domovům  – v Náměšti nad Oslavou, Hodoníně u Kunštátu, Tišnově, Pardubicích a Vizovicích – podpora v podobě výtvarných a psacích potřeb, které jsou pro všechny školáky součástí povinné výbavy.

TANGO, MANAŽEŘI NA VOZÍČCÍCH

O tom, že život s handicapem nemusí být taková překážka, nás přesvědčila společnost Tango, která sdružuje lidi upoutané na vozíček. Z vybraných příspěvků nakupují na Vánoce dárky na přání pro děti z domovů a stacionářů a plní tak jejich dětské sny. Zápal manažerů pro pomoc malým dětem je neuvěřitelně inspirující a obdivuhodný a my jim přejeme mnoho dalších úspěchů!