2015

SADY PRO OHROŽENÉ NOVOROZENCE

Zakoupili jsme speciální sestavu 3 přístrojů, jež pomáhají monitorovat a stabilizovat zdravotní stav nezralých novorozenců. Podle slov primáře neonatologického oddělení FN Brno MUDr. Ivo Borka, uvedené přístroje: "…umožní podporu dýchání, sledování srdeční činnosti a okysličení krve a přesný nitrožilní přísun léků v časném poporodním období. Resuscitátor, pulzní oxymetr a infúzní dávkovače v celkové hodnotě 250 000 Kč budou využity na neonatologickém oddělení Perinatologického centra FN Brno, které ošetří celkově více jak šest tisíc novorozenců ročně, mezi nimi sedm set nezralých a sto padesát kriticky nezralých."

MUDr. Ivo Borek, primář NO FN Brno

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO, DIABETOLOGICKÉ CENTRUM

SENZORY NA HLADINU GLYKÉMIE PRO MALÉ DIABETIKY

U dětí s cukrovkou je velmi důležitá přesná diagnostika a precizní léčba. Tuto roli pro dětské pacienty skvěle plní Diabetologické centrum Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, které vede MUDr. Ludmila Brázdová. Radili jsme se s ní, co by nejvíce dětem pomohlo, a rozhodli jsme se pro zakoupení 20 ks Enlite senzorů pro průběžné sledování hladiny glykémie a 36 balení testovacích proužků One Touch a FreeStyle v celkové hodnotě 42 000 Kč. "Průběžné sledování hladiny glykémie je revolučním přínosem v péči o diabetes. V případě dětí je benefit násobně zhodnocen, neboť tato technologie minimalizuje každodenní bolestivé odběry krve z prstíků, často i 10x denně. Kontinuální informace o hladině glykémie odhaluje kolísání glykémií, motivuje děti k lepší spolupráci na léčbě, vede k výraznému zlepšení kompenzace diabetu, což může odvrátit nebo alespoň oddálit závažné komplikace jako poškození až ztráta zraku či funkce ledvin a výrazně tak přispívá ke zvýšenému pocitu bezpečí celé rodiny," říká MUDr. Ludmila Brázdová a za všechny následně obdarované děti i jejich rodiny velmi děkuje. "O to příjemnější je tento dar ke konci roku, kdy stanovené limity k vykrytí výdajů na pomůcky rodinám mnohdy nestačí", doplnila paní doktorka.

MUDr. Ludmila Brázdová

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO JIRKU

Nadační fond FAnn dětem přispěl částkou 10 000 Kč na rehabilitační pomůcky a zakoupení speciální dětské autosedačky Jiřímu Oliverovi Brejchovi.