Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Podpořili nás

Cílem nadačního fondu je přesměrovat všechny získané finanční prostředky na pomoc dětem. Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na honorář. Dle platných stanov celkové náklady, včetně povinných výdajů ( např.účetní audit,…), nesmí přesáhnout 5% darů a příspěvků nadačního fondu.

Nadační fond podpořili:

 • Anna a Jaroslav Kokolusovi
 • zákazníci FAnn parfumerie
 • FAnn Retail, a.s.
 • Prestige Products ČR, s.r.o.
 • Glamour, a.s.
 • MUDr. Radmila Gálová
 • JUDr. Lubomír Mika, Brno
 • Lucie Svatková
 • Ing. Luboš Michal
 • Envites, spol. s r.o.
 • lnegol s.r.o.
 • Hesaha s.r.o.
 • Lopun s.r.o.
 • Rozcout-fve group, s.r.o.