Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Bankovní převod

Cílem nadačního fondu je přesměrovat všechny získané finanční prostředky na pomoc dětem. Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce dobrovolně a bez nároku na honorář. Dle platných stanov celkové náklady, včetně povinných výdajů (např. účetní audit,…), nesmí přesáhnout 5% darů a příspěvků nadačního fondu.

Přispět můžete libovolnou částkou na toto číslo bankovního účtu nadačního fondu FAnn dětem:

2802813002/5500

Sepsání darovací smlouvy je samozřejmostí.

DĚKUJEME.