Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 250 000 KČ.

„Dovolte mi nejdříve poděkovat Nadačnímu fondu FAnn dětem za opětovné zařazení Dětské kliniky FN Hradec Králové mezi obdarované nemocnice, velice si Vaší pomoci vážíme. Staniční sestry se svými vedoucími lékaři neonatologických oddělení dali hlavy dohromady a vybrali, co by nejvíce potřebovali ke zkvalitnění ošetřovatelské péče, co jim v současné době nejvíce chybí a co by udělalo radost lékařům, sestrám i sanitářkám.

Kvalitní oxymetry Masimo slouží k přesnému sledování saturace krve kyslíkem a pulsu i u neklidných novorozenců. Díky odnímatelnému modulu můžeme přístroj používat i při transportu na různá vyšetření a výkony mimo lůžko dítěte.

Ophtalmoskop Oculus slouží k vyšetření očí u novorozenců. U všech novorozenců se provádí screening k vyloučení katarakty (šedého zákalu).

Volumetrické pumpy MP60A se využívají u dlouhodobého podávání parenterální výživy.

Digitální kojenecká váha slouží k vážení novorozenců. Zvládne zvážit i neklidného novorozence s nejvyšší přesností, čímž usnadní práci ošetřovatelskému personálu.

Tablety budou využívány k edukaci maminek, především ke komunikaci matek s cizí státní příslušností, které neumí česky.
Sušičky prádla nahradí vysloužilé stroje. Malé dětské prádlo, pelíšky, polohovací pomůcky, antidekubitní podložky a další dětské věcičky si pereme na klinice. Z centrální prádelny by se nám prádlo nevrátilo anebo by bylo poškozené.

Bezkontaktní teploměry nám umožní orientační měření tělesné teploty u dětí bez nutnosti buzení, svlékání a jakékoliv manipulace. V současné epidemiologické situaci provádíme i měření teploty doprovázejících maminek.

Parní sterilizátory vysterilizují savičky, dudlíky a kloboučky ke kojení jednoduchým způsobem v mikrovlnné troubě. Nahradí nevyhovující vyvařování v Papinově hrnci nebo drahou centrální sterilizaci.

Barevná prostěradla do postýlek, deky s dutým vláknem, flísové deky do zavinovaček, rychlozavinovačky a polohovací „hadi“ nahradí nebo doplní stávající vybavení.

Ještě jednou Vám děkuji za významnou finanční podporu. Všechny přístroje a pomůcky pomohou sestrám poskytovat kvalitnější a bezpečnější ošetřovatelskou péči. Některé dary nám pomohou při výměně vysloužilého vybavení. Veškerému personálu udělaly dary nesmírnou radost, sanitářky konstatovaly „a máme tu Vánoce“.“
Za kolektiv sester, lékařů a sanitářek
MUDr. Jan Malý, Ph.D., primář neonatologického úseku