Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Realizované projekty

2022

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

První z příspěvků jsme směřovali do této neziskové organizace, která poskytuje pomoc a podporu rodinám, jejichž děti trápí zrakové nebo kombinované postižení. V rámci svých aktivit se zaměřují na cvičení s dětmi prakticky od narození až do sedmi let věku. Za tyto aktivity a jejich energii jim patří obrovský dík.

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

PARUKA PRO TEREZKU

Neziskový spolek Nové Háro připravuje paruky pro děti s onkologickým onemocněním, které přišly vlivem chemoterapie o vlásky. V letošním roce jsme podpořili Terezku vzdušnější poloparukou na čelence, kterou vyrobil salon MagDAlena a která jí skvěle slouží v každém období roku.

PARUKA PRO TEREZKU

NEUROSENZORICKÉ REHABILITACE

Dva chlapci – bratři, kteří přišli na svět úplně zdraví, se vlivem řady onemocnění ocitli ve stavu, který vyžaduje vysoce odbornou a nákladnou péči. Poté, co rodiče vyzkoušeli řadu nejrůznějších metod a terapií, se jim jako nejvhodnější osvědčila Snoezelen terapie ve Verheul centru, a právě na ni náš příspěvek směřoval.

NEUROSENZORICKÉ REHABILITACE

DĚTSKÉ DOMOVY

se tradičně potýkají s nedostatkem finančních prostředků a především materiálního vybavení pro děti školou povinné. Proto i letos směřovala podpora k pěti domovům – v Náměšti nad Oslavou, Hodoníně u Kunštátu, Tišnově, Pardubicích a Vizovicích – podpora v podobě výtvarných a psacích potřeb, které jsou pro všechny školáky součástí povinné výbavy.

dětské domovy

TANGO, MANAŽEŘI NA VOZÍČCÍCH

O tom, že život s handicapem nemusí být taková překážka, nás přesvědčila společnost Tango, která sdružuje lidi upoutané na vozíček. Z vybraných příspěvků nakupují na Vánoce dárky na přání pro děti z domovů a stacionářů a plní tak jejich dětské sny. Zápal manažerů pro pomoc malým dětem je neuvěřitelně inspirující a obdivuhodný a my jim přejeme mnoho dalších úspěchů!

Tango, manažeři na vozíčcích

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA

„DLOUHOLETÁ SPOLUPRÁCE S FAnn DĚTEM POKRAČUJE.
Již několik let je Neonatologické oddělení FN Brno obdarováváno nadačním fondem FAnn dětem. V letošním roce jsou to tři postýlky pro novorozence a vyhřívací podložka do postýlky pro dvojčátka. Podložka zajistí nedonošeným dětem teplotní komfort v době, kdy si po pobytu v inkubátoru zvykají na otevřený prostor. Dar v hodnotě bezmála 100 000 Kč využijí jak děti narozené blízko termínu porodu, tak narozené dlouho před ním.“ DĚKUJEME!

Mgr. Pavla Opálková,
Vrchní sestra Neonatologického oddělní FN Brno

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO, PEDIATRICKÁ KLINIKA, ODDĚLENÍ 56 JIP

„Také v letošním roce pokračuje spolupráce novorozenecké JIP-oddělení 56 Pediatrické kliniky v Dětské nemocnici s nadačním fondem FAnn dětem. Díky jejich štědrému daru 150 000 Kč jsme mohli provést kompletní obměnu postýlek pro novorozence a výrazně tak zvýšit komfort našich malých pacientů.“

MUDr. Tomáš Jimramovský
vedoucí lékař novorozenecké JIP-oddělení 56, Pediatrická klinika LF MU a FN Brno

Fakultní nemocnice Brno, pediatrická klinika, oddělení 56 JIP

NEMOCNICE IVANČICE
NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

„Letos stejně jako roky minulé nám nadační fond FAnn dětem daroval přístrojové vybavení na naše oddělení. Tento rok to byly dva pulzní oxymetry od firmy Masimo, včetně senzorů pro opakovatelné použití. Oxymetry nám slouží k monitoringu nasycení krve kyslíkem u novorozence na oddělení a porodním sále. Vřelé díky za vaši podporu, za to že jste, že pomáháte.“

MUDr. Karel Mittner,
primář novorozeneckého oddělení Nemocnice Ivančice

NEMOCNICE IVANČICE NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

2021

TANGO – DARUJ HRAČKU

Nadační fond FAnn dětem navázal na předchozí spolupráci a podpořil organizaci Tango – Daruj hračku, jejíž poslání je nesmírně hluboké. Organizace spojuje vozíčkáře, tzv. „manažery na vozíčku“, kteří jako handicapovaní lidé každý den svádí své drobné boje a překonávají překážky. A právě tito lidé se rozhodli podpořit děti z dětských domovů a domovů pro osoby se zdravotním postižením tím, že se snaží plnit jejich vánoční přání v podobě hraček. Jejich činnost jim dodává sebedůvěru a potřebnou dávku radosti, díky které se jim mnohdy lépe zvládají jejich vlastní překážky, vedle toho je ale nádherným důkazem, že i s handicapem a z křesla vozíčku lze realizovat neuvěřitelné věci, šířit radost a lásku.

„Upřímně říkám – nebýt partnerů, jako jste Vy, není to. Prostě to nezvládneme.“

Václav Herzinger, manažer pro Daruj hračku

ORGANIZACI TANGO – DARUJ HRAČKU PŘISPĚL NADAČNÍ FOND FANN DĚTEM V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE ČÁSTKOU 10 000 KČ.

TANGO – DARUJ HRAČKU

NEMOCNICE MOST

DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE MOST OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 50.000 Kč.

„Ze srdce děkujeme NF FAnn dětem, že nám pomohl s novým vybavením pokoje pro rodiče dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní a resuscitační péče, který jim poskytuje prostor pro odpočinek v tak náročném období, jakým bezesporu hospitalizace jejich závažně nemocného dítěte je.“

MUDr. Marie Váchová, primářka dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most

NEMOCNICE MOST

KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ KNTB ZLÍN OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 100.000 Kč.

„Porodnické a novorozenecké oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně chce velmi pěkně poděkovat NF FAnn dětem za mnoholetou přízeň a pomoc. Díky prostředkům jsme v tomto roce vybavili ambulance, čekárnu porodnického oddělení a vstupní vestibul v budově porodnice. Ještě jednou velmi pěkně děkujeme.“

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář, novorozenecké oddělení KNTB Zlín

KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

NEMOCNICE IVANČICE

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE IVANČICE OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 72.000 Kč.

„Tak jako loni a roky minulé nadace FAnn dětem poskytla prostředky na vybavení novorozeneckého oddělení. Letošní rok to bylo vybavení nové mycí sekce na novorozeneckém boxu. Děkujeme za všechno, za to že jste.“

MUDr. Karel Mittner, primář, novorozenecké oddělení Nemocnice Ivančice

NEMOCNICE IVANČICE

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ FNHK OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 100.000 Kč.

„Děkujeme z celého srdce za opakovanou finanční podporu a přízeň. Dary udělaly obrovskou radost především ošetřovatelskému personálu. Chladící vitrína pro mateřské mléko a dětskou výživu, kvalitní oxymetry i infuzní dávkovače zlepší bezpečí malých pacientů, zkvalitní ošetřovatelskou péči a pomohou v práci sestrám.“

Bc. Jitka Nováková, vrchní sestra, Dětská klinika Hradec Králové

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

OBNOVA ŠKOLKY V HRUŠKÁCH

Ničivé tornádo, které se v červnu 2021 prohnalo jižní Moravou s nevídanou intenzitou, poničilo mateřskou školu v Hruškách. Hvězdný hokejový tým HC Olymp pod vedením Martina Dejdara proto vyzval místní z Hrušek na přátelský zápas, který by pomohl potřebné prostředky vybrat. A díky tomu, že Martina dobře známe a víme, jaký je srdcař, jsme se zapojili i my. Nadační fond FAnn dětem přispěl na opravu školky částkou 50 000 Kč.

OBNOVA ŠKOLKY V HRUŠKÁCH

Psací a výtvarné potřeby pro dětské domovy

V minulém roce způsobilo uzavření škol komplikace nejen rodinám s malými dětmi, ale také dětským domovům, kterým jsme na základě jejich poptávky zakoupili a předali potřebné psací a výtvarné pomůcky pro domácí výuku. Vzhledem k současné situaci (březen 2021) jsme těchto pět dětských domovů – v Náměšti nad Oslavou, Hodoníně u Kunštátu, Tišnově, Pardubicích a Vizovicích – oslovili znovu s dotazem, co by se jim konkrétně hodilo. Situace je opět náročná, v domovech dochází výtvarné potřeby a pomůcky k zábavě menších dětí během domácí výuky, a tak jsme jejich přání alespoň v tomto směru naplnili a zakoupili potřebné vybavení.

Nadační fond FAnn dětem předal pěti dětským domovům psací a výtvarné potřeby, jako pera, fixy, tempery, plastelíny, nůžky, lepidla a papíry. Všem jejich pracovníkům přejeme mnoho sil v těchto náročných dnech!

danielka

Příspěvek na neurorehabilitace

Téměř čtyřletá Terezka Balážová se narodila s tzv. trisomií 12. chromozómu, vzácným genetickým onemocněním, jehož příznaky jsou podobné Pallister Killian syndromu. O tomto syndromu, kterým v Česku trpí pouze dvě děti, toho ani lékaři příliš mnoho nevědí, a tak rodičům nezbývá, než využít nejrůznějších terapií a rehabilitací ke zkvalitnění Terezčina každodenního života. Zatím sama nechodí, ale rodiče i řada odborníků, v jejichž pravidelné péči Terezka je, jsou přesvědčeni, že se do této fáze může dostat.

Nadační fond FAnn dětem přispěl rodičům Terezky částkou 10 000 Kč na neurorehabilitaci v Armandi Therapy Clinic v Praze. Terezce i jejím rodičům přejeme mnoho sil a malinkých krůčků k lepšímu stavu!

danielka

2020

Paruka pro Danielku

V listopadu zasáhla rodinu jedné z našich ostravských poradkyň nešťastná zpráva. U jejích dcery Danielky (12 let) bylo zjištěno nádorové onemocnění (osteosarkom). Danielce byla včasně podána chemoterapie, díky čemuž ale přišla o vlásky. Nadační fond FAnn dětem proto spojil svoje síly s organizací Nové háro, která pomáhá onkologickým pacientům (dětem a mládeži) výrobou paruk na míru. Fond přispěl částkou 20 000 Kč na výrobu paruky. Danielce i její mamince přejeme mnoho sil a brzké uzdravení.

„Danielka chtěla fotku s rovnými vlásky, kterou jsme pořídily dnes ráno po včerejším návratu z nemocnice (paruka se dá žehlit, kulmovat, cokoliv). Přejeme Vám s Danielkou šťastný nový rok 2021, hodně úspěchů ve všech sférách a hlavně ZDRAVÍ. Jsem hrdá na FAnn parfumerie a náš nadační fond.“

Lucie Jurníková

danielka

KRAJSKÁ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ PERINATOLOGICKÉHO CENTRA V KRAJSKÉ NEMOCNICI T. BATI VE ZLÍNĚ OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 250 000 KČ.

„Novorozenecké oddělení Perinatologického centra v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně je již několik let příjemcem štědrého sponzoringu Nadačního fondu FAnn dětem. Po dobu spolupráce s Nadačním fondem jsme obdrželi řadu přístrojů, která nám pomáhají v péči o novorozené děti a maminkám zpříjemňují pobyt na našem oddělení.
Letos nám velmi pomohly parní sterilizátory, díky kterým se maminky nemusí vzdalovat od dětí, potřebují-li sterilizovat pomůcky (např. odsávačky mateřského mléka). Nové a pohodlné židličky jsme umístili do pokojů pro maminky s dětmi, k udržení přiměřené tělesné teploty dětí přispívají výhřevné podušky. Pro nedonošené děti je důležité přítmí a klid, který pomáhají zajistit přehozy přes inkubátory a díky přesným vahám maminky mohou sledovat hmotnost dětí přímo na pokojích. Dále nám Nadační fond přispěl k zařízení, a především zútulnění rekonstruovaných prostor vstupu do porodnice.“

Za vše moc děkujeme.
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., náměstek léčebné péče a primář novorozeneckého oddělení


FAKULTNÍ NEMOCNICI BRNO

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO (GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA)

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA OBDRŽELA OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM OSM PROFESIONÁLNÍCH ODSÁVAČEK MATEŘSKÉHO MLÉKA TYPU SYMPHONY OD ZNAČKY MEDELA I S PŘÍSLUŠENSTVÍM A OBLEČENÍ FISHER PRICE V CELKOVÉ HODNOTĚ 270 000 KČ.

„Pokračuje tak dlouholetá spolupráce. Odsávačky využije především jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence a jednotka intermediární péče. Na těchto pracovištích jsou hospitalizování nedonošení novorozenci, jejichž cesta k přirozené výživě kojením je velmi dlouhá. Odsávačky jsou významným pomocníkem pro rozvinutí a udržení laktace maminek těchto dětí. Jsou vybaveny speciálním programem pro imitaci sání nezralého novorozence. Ti tak mohou být do doby kojení živeni nativním mateřským mlékem vlastní matky.“

Děkujeme!
Mgr. Pavla Opálková, vrchní sestra NO FN Brno


FAKULTNÍ NEMOCNICI BRNO

FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ FN OLOMOUC OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM 2 RESUSCITAČNÍ SYSTÉMY GIRAFFE S PŘÍSLUŠENSTVÍM A OBLEČENÍ FISHER PRICE V CELKOVÉ HODNOTĚ 273 000 KČ.

„Resuscitační systém Giraffe obsahuje směšovač kyslíku a speciální T-resuscitátor s možností nastavení pozitivního tlaku na konci výdechu. Systém tedy zajišťuje bezpečné nafouknutí plic novorozence a poskytuje jejich optimální okysličení. Pomáhá nastavit a udržovat funkční reziduální kapacitu plic během resuscitace. V případě potřeby lze využít i integrovanou odsávačku. Resuscitační systém Giraffe je nepostradatelnou součástí standardního vybavení porodních boxů každého neonatologického oddělení. Jeho používání významně zkvalitňuje poskytovanou léčebnou péči.“

Děkujme moc!
Mgr. Jana Romanová, vrchní sestra, Novorozeneckého oddělení


FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 80 000 KČ.

„V letošním roce jsme obdrželi 2 ks hygienických ohřívačů kojeneckých lahví a oblečky od firmy F&P.

Ohřívače lahví slouží na jednotce intenzivní péče pro ohřev mateřského mléka technikou suchého ohřevu. Suchý ohřev oproti ohřevu ve vodní lázni eliminuje riziko kontaminace. Hygiena je při manipulaci se stravou pro novorozence tou nejvyšší prioritou.

Krásné oblečení našlo využití u maminek nedonošených dětí, které se staly díky vyšší produkci mateřského mléka našimi dárkyněmi. Jen díky těmto maminkám dokážeme bezproblémově zabezpečit dárcovské mateřské mléko pro velmi nedonošené děti, které se na naší klinice narodí a jejichž maminky zatím mléko nemají.
Velmi děkujeme a vážíme si vaší podpory, která každoročně přichází a pomáhá přesně na míru tam, kde je to zapotřebí.“

Bc. Michaela Kolářová, MBA, vrchní sestra úseku neonatologie, Gynekologicko-porodnická klinika


VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

NEMOCNICE IVANČICE

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE IVANČICE OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 150 000 KČ.

Letos stejně jako roky minulé nám nadační fond FAnn dětem daroval prostředky na vybavení našeho oddělení. Tento rok to byla rozkládací sedačka pro kojíci matky a 3 mobilní vyšetřovací a přebalovací stoly navržené a vyrobené na míru. Vše plně kompatibilní s přístrojovou technikou včetně elektrického napájení, polohování, odpadkových košů a tolik potřebného úložného prostoru. Stoly se staly krásnou součástí novorozeneckého boxu. Vřelé díky za vaši podporu, za to že jste, že pomáháte v této nelehké době.

MUDr. Karel Mittner, primář novorozeneckého oddělení


NEMOCNICE IVANČICE

NEMOCNICE ZNOJMO

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE ZNOJMO OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 105 000 KČ.

„Na našem novorozeneckém oddělení pečujeme o cca 1 000 novorozenců ročně. Část těchto dětí trpí tzv. poruchou poporodní adaptace. Na novorozenecké JIP máme nezralé děti opouštějící prostředí inkubátorů a na dětské JIP řešíme hypotermické stavy nemocných kojenců. Všem těmto dětem je nutné zajistit tepelný komfort, a to pomocí adekvátního přístrojového vybavení. A jelikož je nám známo poslání nadačního fondu FAnn dětem, obrátili jsme se na něj s žádostí o poskytnutí finančního daru na zakoupení vyhřívacích podložek.
Chtěli bychom z celého srdce poděkovat Nadaci FAnn dětem, že naši žádosti vyhověla a zakoupila vyhřívací podložky pro naše nejmenší.“

Mgr. Dita Vystrčilová, vrchní sestra, dětské oddělení Nemocnice Znojmo


NEMOCNICE ZNOJMO

FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ OBDRŽELO OD NADAČNÍHO FONDU FANN DĚTEM VYBAVENÍ V CELKOVÉ HODNOTĚ 250 000 KČ.

Dovolte mi nejdříve poděkovat Nadačnímu fondu FAnn dětem za opětovné zařazení Dětské kliniky FN Hradec Králové mezi obdarované nemocnice, velice si Vaší pomoci vážíme. Staniční sestry se svými vedoucími lékaři neonatologických oddělení dali hlavy dohromady a vybrali, co by nejvíce potřebovali ke zkvalitnění ošetřovatelské péče, co jim v současné době nejvíce chybí a co by udělalo radost lékařům, sestrám i sanitářkám.
Kvalitní oxymetry Masimo slouží k přesnému sledování saturace krve kyslíkem a pulsu i u neklidných novorozenců. Díky odnímatelnému modulu můžeme přístroj používat i při transportu na různá vyšetření a výkony mimo lůžko…“

Dozvědět se víc


FN_Hradec_Kralove_2020

Sedací vak pro rodinu Kratochvílových

V červenci jsme vyhověli žádosti paní Kratochvílové a pořídli sedací vak v hodnotě 5 199 Kč pro jejího osmiletého synka Danečka. Ten trpí těžkou formou mentální retardace a chvíle strávené ve speciálním vaku slouží k jeho zklidnění, relaxaci nebo při nejrůznějších terapiích. Vak vytváří pocit bezpečí a jakýsi vlastní ohraničený prostor, který hraje důležitou úlohu při zvládání projevů hněvu a agrese. Doufáme, že bude sedací vak, který je běžně využívaný i v Danečkově školce, co nejdéle sloužit, a pomůže mu lépe zvládnout a překonat náročné stavy.

„Ze srdce chci poděkovat celému nadačnímu fondu za dar pro Danečka. Synek si ho zamiloval a když ho rozbaloval, měl obrovskou radost. Ještě jednou moc děkujeme, jste úžasní.“

Michaela a Daneček Kratochvílovi

danielka

OBLEČKY A DOPLŇKY FISHER PRICE PRO TY NEJMENŠÍ

Na přelomu května a června realizoval fond rozsáhlou akci s cílem zpříjemnit pobyt těm úplně nejmenším dětem na neonatologických odděleních, v kojeneckých ústavech a azylových domovech napříč celým Českem. Šlo o 18 pracovišť a celková hodnota darovaných produktů byla 993.316 Kč. Díky jednomu z našich velkoobchodních partnerů se nám podařilo dopravit na tato místa nové a kvalitní produkty značky Fisher Price, a to konkrétně oblečky, botičky, deky, polštářky, dudlíky, chrastítka a další doplňky určené dětem přibližně do dvou let….

Dozvědět se víc


milyjezisku-foto

MILYJEZISKU.EU

Projekt Milý Ježíšku se zrodil v roce 2013, v hlavách dvou tehdy středoškoláků, kteří chtěli materiálně pomoci dětem bez domova. Dnes stojí tito kamarádi za úspěšným projektem, který za dobu své šestileté existence splnil více než 8 tisíc přání. Vlivem aktuálních okolností žádají na stránkách www.milyjezisku.eu desítky dětských domovů o pomoc s materiálními věcmi s cílem kreativně naplnit volný čas dětí, který teď v důsledku výpadku školní docházky a volnočasových kroužků mají.

Nadační fond FAnn dětem se rozhodl do tohoto sympatického projektu zapojit a financovat nákup vybraných pomůcek, které směřovaly k dětem do pěti dětských domovů, konkrétně v Náměšti nad Oslavou, Hodoníně u Kunštátu, Tišnově, Pardubicích a Vizovicích. Mezi přáními byly věci zajišťující každodenní „domácí“ výuku (kancelářské papíry, propisovací tužky a pera) a výtvarné potřeby (výkresy, pastelky, fixy, barevné papíry, tempery, nůžky, lepidla a prstové barvy pro nejmenší děti).

Autorům projektu děkujeme za zprostředkování a jejich vůli, která je zejména v tak mladém věku nevídaná, a přejeme jim mnoho dalších úspěchů!


milyjezisku-foto

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

Pediatrická klinika dětské nemocnice v Brně obdržela od nadačního fondu FAnn dětem  8 kusů lampiček variolux v celkové hodnotě 210 000 Kč.

„Jménem našeho oddělení bych vám rád poděkoval za pořízení lampiček, jsou pro novorozence velice důležité.

Lampy Variolux se staly neocenitelnou součástí péče poskytované na naší JIP nedonošeným a donošeným patologickým novorozencům. Výhodou je možnost nastavení intenzity světla, protože především nedonošení novorozenci jsou na ostré světlo citliví. Další předností je zdroj studeného světla, čímž se zabrání přehřátí novorozenců. Lze nastavit tři různé barvy světla – bílá se používá k celkovému vyšetření dítěte, modrá ke zobrazení cév při zajištění žilní linky a červená je vhodná k podrobnějšímu vyšetření kůže novorozence. Díky snadnému upevnění jsou lampy využity u každého našeho JIP lůžka, čímž se snižuje nutnost manipulace s dítětem, které tak může zůstat během diagnostických i léčebných výkonů komfortně ve svém inkubátoru.“

MUDr. Tomáš Jimramovský, vedoucí lékař novorozenecké JIP-oddělení 56

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FN BRNO
NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE V KARLOVÝCH VARECHODDĚLENÍ NEONATOLOGIE V KARLOVÝCH VARECH

Oddělení neonatologie Karlovarské krajské nemocnice obdrželo od Nadačního fondu FAnn dětem darem ohřívačku kojeneckých lahví na suchý ohřev v hodnotě 70 000 Kč.

„Celý kolektiv neonatologie moc děkuje za nákup ohřívačky kojeneckých lahví na suchý ohřev. Díky ní zajistíme bezpečný a sterilní ohřev mléka na principu homogenního suchého ohřevu. A to je předpoklad k zajištění perfektní péče o novorozence,“
vysvětluje vrchní sestra Alžběta Novotná.

Za kolektiv dětského oddělení: vrchní sestra Alžbeta Novotná, prim. MUDr. Jan Parma, MUDr. Zdeněk Vaněk

2019

ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
zlin2019

Oddělení neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava obdrželo od NF FAnn dětem darem 5 ks profesionálních odsávaček mateřského mléka Symphony od Medely. Tyto odsávačky využijí maminky po porodu pro stimulaci tvorby mléka. Dále pak maminky, které z nějakého důvodu nemohou své dítě v prvních dnech života kojit. Jedná se především o maminky dětí, které si mléko nedokážou samy vysát z prsu z důvodu nezralosti miminka nebo jeho nepříznivého zdravotního stavu. Ve všech těchto případech odsávačka mateřského mléka velmi usnadní maminkám situaci a dětem zajistí dostupnost nejpřirozenější výživy mateřským mlékem.

„Vzhledem k počtu darovaných přístrojů, mají maminky odsávačku mateřského mléka prakticky kdykoliv k dispozici. Nezanedbatelná je i možnost odsávaní mléka z obou prsou ženy současně, čímž se výrazně zkrátí doba odsávání.
Poskytnutý dar tedy zlepšil komfort hospitalizovaným maminkám a zvýšil šanci na výživu mateřským mlékem jejich dětem.“

Mgr. Jana Kučová, Ph.D., vrchní sestra

KN TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ
zlin2019

RESUSCITAČNÍ MODELY, EDUKAČNÍ A LAKTAČNÍ MÍSTNOST, KŘESLA TOM OTOSKOPY, OFTALMOSKOPY A VÁHY

Díky velké iniciativě pana doktora Macka vznikla edukační a laktační místnost, která slouží jako výukový prostor a současně ambulance pro maminky, které se potýkají s problémy při kojení. Tuto místnost jsme vybavili potřebným nábytkem a dalším zařízením. Konkrétně šlo o šest křesel Tom pro pohodlné kojení a klokánkování a speciálně o dva resuscitační modely novorozenců, donošeného a nedonošeného, které slouží ke školení technik resuscitace zdravotnického personálu i rodičů v rámci kraje i na republikové úrovni. Pediatrickému oddělení jsme ještě zakoupili tři otoskopy pro vyšetření uší, dva oftalmoskopy pro vyšetření očí a tři váhy Radwag pro každodenní využití.

„Chci velmi poděkovat za všechno, co pro nás nadace FAnn dětem dělá, protože toho není skutečně málo.“

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář oddělení

VFN V PRAZE NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

received_1283769845137889

HYGIENICKÝ OHŘÍVAČ KOJENECKÝCH LAHVÍ A MIKROPRŮTOKOMĚRY

Pražská porodnice „U Apolináře“ obdržela hygienický ohřívač kojeneckých lahví a tři mikroprůtokoměry pro kyslíkovou terapii.

„Výhodou mikroprůtokoměru je, že dokáže velmi přesně dávkovat množství kyslíku i při jeho velmi nízkém průtoku. Tím usnadňuje plynulý přechod při odvykání nezralých novorozenců s chronickým plicním onemocněním ze závislosti na kyslíkové terapii a umožňuje jejich dřívější odchod do domácí péče. Další přístroj slouží k ohřívání stravy pro novorozence a kojence a zejména mateřského mléka technikou suchého ohřevu.  Suchý ohřev mléka na rozdíl od techniky ohřevu ve vodní lázni eliminuje riziko kontaminace. Hygiena je při manipulaci se stravou pro novorozence tou nejvyšší prioritou. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.“

Bc. Michaela Kolářová, MBA, vrchní sestra

THOMAYEROVA NEMOCNICE

thoma2019

REKONSTRUKCE PLICNÍ AMBULANCE A ČEKÁRNY

Na jaře proběhla kompletní rekonstrukce čekárny a ambulance v Thomayerově nemocnici, kde se setkávají hned tři odbornosti – dětská pneumologie, endokrinologie a dorostové lékařství pro pacienty od narození do 19 let. Kromě pražské spádové oblasti sem přicházejí pacienti z celé České republiky a také lékaři z jiných pracovišť v rámci postgraduálního vzdělávání.

„Dovolte mi touto cestou vyjádřit poděkování za štědrý dar, kterým jste pomohli zlepšit prostředí pro malé i větší pacienty, jejich rodiče a v neposlední řadě pro zdravotnický personál. Motiv lesa s nábytkem a herními prvky od české firmy Lokki se setkal pouze s kladnou odezvou. Obzvlášť na začátku vyšetření, kdy dochází k probrání anamnézy s rodičem, si děti můžou dále hrát a rodiče se lépe soustředí na rozhovor.“

MUDr. Karolína Doležalová

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ FN OLOMOUC

PULZNÍ OXYMETRY, MASIMO RADICAL 7

I do olomoucké nemocnice doputoval od Nadačního fondu FAnn dětem dar v podobě pěti pulzních oxymetrů Masimo Radical 7.

„Tento dar je pro nás velmi významný a oceňujeme, že nám nadace umožnila vybrat si jeho formu dle našeho uvážení a skutečných potřeb. Rozhodli jsme se pro pulzní oxymetry, které v současné době nejvíce využijeme ke zkvalitnění poskytované péče o novorozence. Darované oxymetry jsou nejpřesnější a nejspolehlivější a slouží pro monitoring novorozenců bezprostředně po porodu v době jeho adaptace, zejména při zajištění bezpečného bondingu,“ chválí účinnou pomoc vrchní sestra Mgr. Jana Romanová

NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ NEMOCNICE IVANČICE

VÝHŘEVNÉ RESUSCITAČNÍ LŮŽKO ALFAMEDIC VČETNĚ KYSLÍKOVÉ ODSÁVAČKY, HALOGENOVÉHO REFLEKTORU A APGAR MODULU

Na spolupráci s ivančickou nemocnicí jsme navázali i v letošním roce darem v podobě výhřevného resuscitačního lůžka Alfamedic včetně kyslíkové odsávačky, halogenového reflektoru a apgar modulu.

„Lůžko nám slouží k ošetřování novorozenců rozených císařským řezem, což je přes 20 % u nás narozených novorozenců. Doposud jsme museli jediné lůžko vozit z oddělení přes půl nemocnice na operační sály. Druhé lůžko nám podstatně usnadnilo provoz na novorozeneckém boxu. Vřelé díky za Vaši podporu, za to, že jste, že pomáháte.“

MUDr. Karel Mittner, primář oddělení

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

VÝHŘEVNÉ MODULY, DEKY NEOBED, OXYMETRY A BEZDOTYKOVÉ TEPLOMĚRY

Toto oddělení obdrželo zařízení pro možnost komfortního bondingu nedonošených novorozenců na porodním sále, pro který je třeba zajistit novorozenci teplo a monitoring tělesné teploty a vitálních funkcí.

„Dva výhřevné moduly, třicet tři dek Neobed, tři pulzní oxymetry a dva bezdotykové teploměry pomáhají pokračovat v budování vztahu matka-dítě bezprostředně po porodu. Matka se lépe vyrovnává s porodními bolestmi a stresem, dětem se u matek lépe stabilizuje dýchání, zažívají základní existencionální pocit bezpečí, mají menší neurologické potíže, snadněji se přisají k prsu,“ říká vrchní sestra Mgr. Pavla Opálková, kterou ještě doplňuje primář oddělení, MUDr. Ivo Borek:

„Osobně chci kromě poděkování zdůraznit perfektní každoroční spolupráci s Vámi – vstřícnou, pružnou a spolehlivou.“

 

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FH HRADEC KRÁLOVÉ

OXYMETRY, SESTAVY MASIMO K INKUBÁTORŮM, KOJENECKÁ VÁHA A VÁHA NA PLENKY

Po pečlivém uvážení zvolilo Neonatologické oddělení jako potřebné ke zkvalitnění ošetřovatelské péče zařízení v podobě tří oxymetrů Masimo Radical 7, tří sestav Masimo k inkubátorům, kojeneckou váhu a váhu na plenky.

„Kvalitní oxymetry a moduly Masimo slouží k přesnému sledování saturace krve kyslíkem a pulsu i u neklidných novorozenců, lze je použít při transportu na jiná oddělení a zároveň je lze integrovat ke stávajícímu displeji inkubátoru, aniž by překážely kabely od samostatně stojícího monitoru vitálních funkcí. Váhy slouží k vážení i neklidných novorozenců a k určení příjmu tekutin s vysokou přesností. Ještě jednou Vám děkuji za významnou finanční podporu. Všechny přístroje pomohou sestrám poskytovat kvalitnější a bezpečnější ošetřovatelskou péči.“

Doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc., primář oddělení

2018

Novorozenecké oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno

obrázek

Bilirubinometr

Přístroj slouží ke sledování novorozenecké žloutenky. Významně tak pomáhá ke snadnému sledování její dynamiky. Vyšetření je bezbolestné a nezatěžuje tak malého pacienta. Snížení bolestivých odběrů u miminek je jistě šetrné i pro jejich maminky. Monitorování vzestupu hladiny bilirubinu umožňuje v indikovaných případech včasné zahájení léčby. Za půl roku užívání zpříjemnil péči téměř tisíci našich novorozenců.

Děkujeme NF FAnn dětem za pozornost věnovanou našim nejmenším a tímto darem i za významnou finanční podporu.

MUDr. Ludmila Brázdová
primářka Novorozeneckého oddělení NMb Brno

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

obrázek

Výhřevné moduly a vyhřívané podložky

Nadačnímu fondu FAnn dětem jsme velmi vděčni za trvalou přízeň a pomoc při péči o novorozence. Nyní jsme se společně rozhodli pro zajištění teplotního komfortu nezralých dětí opouštějících prostředí inkubátorů, a to formou výhřevných modulů a vyhřívaných podložek. Přístroje jsou permanentně využívány na pokojích rooming-in pro nedonošené novorozence, kde jsou děti v trvalé péči společně se svými maminkami.

Děkujeme!

MUDr. Ivo Borek,
primář Neonatologického oddělení FN Brno

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ KN T. BATI VE ZLÍNĚ

obrázek

Kojenecké váhy RADWAG, Výhřevná podložka ALFAMEDIC RD, Manuální odsávačka Natural se zásobníkem AVENT a parní elektrický sterilizátor 3v1 AVENT, Monitor hluku Soundear II

Chci poděkovat za všechno, co pro nás děláte. V tuto chvíli už máme všechny přístroje na oddělení a plně je využíváme. Kojenecké váhy RADWAG, manuální odsávačku Natural se zásobníkem AVENT, parní elektrický sterilizátor 3 v 1 AVENT i vyhřívací podložku ALFAMEDIC používáme každý den. Poslední přístroj, monitor hluku Soundear II, je jakýmsi „strážcem“ úrovně hluku. Jeho smyslem je upozornit zejména personál, aby zachovával v prostorách klid a nízkou hladinu hluku, která je pro zdravý vývoj předčasně narozených dětí velmi důležitá.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.,
primář Neonatologického oddělení KN T. Bati ve Zlíně

novorozenecké ODDĚLENÍ NEMOCNICE IVANČICE

obrázek

Výhřevný modul VM-94, FOTOTERAPEUTICKÁ LAMPA FL-2010 s LED technologií, Monitor Masimo radical 7

Nadační fond FAnn dětem poskytl našemu oddělení potřebné zařízení. Výhřevný modul VM-94 zajišťuje tepelný komfort novorozence na postýlce. Fototerapeutickou lampu FL-2010 s LED technologií používáme na léčbu novorozenecké žloutenky. Monitor Masimo radical 7 je pulzní oxymetr, jenž slouží k měření okysličení krve novorozence. Součástí přístroje je i softwarová aplikace Eve Infant Screening využívaná k odhalení skrytých srdečních vad (CCHD). Všechny přístroje jsou mobilní, moderní a plně využité ku zdraví našich novorozenců.

Vřelé díky za vaši podporu, za to, že jste, že pomáháte.

MUDr. Karel Mittner,
primář Novorozeneckého oddělení Nemocnice Ivančice

2017

Dar pro neonatologické oddělení FN Brno

img-brnoJeště jednou moc děkujeme nadačnímu fondu FAnn dětem za darované přístroje. Všechny patří mezi ty přístroje, které jsou využívány permanentně.
Bilirubinometr slouží každodennímu (někdy měřeno u dítěte i vícekrát denně) plošnému vyšetření novorozenců, čímž se bezbolestně a bez zátěže diagnostikují děti, které potom vyžadují cílenou diagnostiku a léčbu.

Transkutánní bilirubinometrie umožňuje vyšetření intenzity žloutenky přes kůži. Vyšší hodnoty bilirubinu v krvi a tkáních se vyskytují u více jak 60 % novorozenců, což dokazuje profit této metody.

Ohřívačky mateřského mléka využíváme na oddělení intermediární péče, které přebírá starost o extrémně a velmi nezralé novorozence. Jsou tak velmi významným pomocníkem v naplňování konceptu přirozené výživy těchto dětí.  V ohřívačkách lze mléko nejen ohřát, ale i rozmrazit. Pracují automaticky na základě zadaných parametrů – výchozí teploty mléka, jeho objemu a požadované konečné teploty k podání, čímž se stávají i významnými pomocníky v zajištění bezpečnosti při podávání stravy novorozencům.

S přáním pěkného dne

MUDr. Ivo Borek
Primář NO FN Brno

Dar pro neonatologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně

img-zlinNovorozenecké oddělení Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně obdrželo laskavostí Nadačního fondu FAnn dětem několik přístrojů, které výrazně pomohou v péči o novorozence

  • Transkutánní bilirubinometr je přístroj pro neinvazivní měření intenzity žloutenky novorozenců, používáme jej denně a to na všech úsecích oddělení, jedná se o velmi spolehlivý přístroj, nahrazující v mnoha případech bolestivé odběry krve
  • Ohřívačky mateřského mléka (2ks) slouží maminkám dětí k ohřátí mateřského mléka na správnou teplotu k podávání dětem, přístroj kontroluje teplotu automaticky, je tichý a spolehlivý
  • Přístroj pro monitoraci koncentrace glukózy ve tkáních je přístrojem specifickým, používaným indikovaně u novorozenců s nestabilní glykemií (hladinou krevního cukru), přístroj umožňuje kontinuálně sledovat hladinu cukru a na případné odchylky okamžitě reagovat, jeho velkou předností je možnost použití i u nejmenších, předčasně narozených dětí

Rád bych jménem svým, svých kolegů a především jménem našich nejmenších pacientů rád ještě jednou rád poděkoval za vše, co pro nás nadační fond FAnn dětem udělal.

S úctou

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
primář novorozeneckého oddělení

DAR PRO IVANČICKOU NEMOCNICI

img-ivaNovorozenecké oddělení v ivančické nemocnici dostalo darem bilirubinometr. Tento přístroj je již běžným standardem všech novorozeneckých oddělení. Naše oddělení ho však doposud postrádalo a lékaři diagnostikovali žloutenku subjektivně zrakem a na jeho základě vyšetřením krevního séra.

Přístroj Dräger Jaundice meter JM -105 je určený k objektivnímu měření bilirubinu transkutánně, tj. přes kůži. Bilirubin „látka barvící podkoží do žluta“ je odpadní produkt při rozpadu červených krvinek dítěte po porodu. Měřidlo dítě chrání před zbytečným stresem při opakovaném odběru žilní krve. Měříní přístrojem je rychlá, neinvazivní metoda. Čidlo přístroje se jemně přiloží na kůži čela novorozence a displej ukáže ihned hodnotu. Pouze vysoké hodnoty se ověřují žilním odběrem a ty poté slouží k indikaci léčby žloutenky. Nadačnímu fondu FAnn dětem patří velké poděkování za tento dar v hodnotě bez mála dvě stě tisíc korun. Nadace velice přispěla k vyššímu standardu zdravotní péče poskytované těm nejmenším v naší nemocnici.

Za celé novorozenecké oddělení ještě jednou vřelé díky.

Prim. MUDr. Karel Mittner
Novorozenecké oddělení

2016

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO JIRKU

Nadační fond FAnn dětem přispěl částkou 10 000 Kč na rehabilitační pomůcky Jiřímu Oliverovi Brejchovi.

img-brno

2015

img-2

SADY PRO OHROŽENÉ NOVOROZENCE

Zakoupili jsme speciální sestavu 3 přístrojů, jež pomáhají monitorovat a stabilizovat zdravotní stav nezralých novorozenců. Podle slov primáře neonatologického oddělení FN Brno MUDr. Ivo Borka, uvedené přístroje: „…umožní podporu dýchání, sledování srdeční činnosti a okysličení krve a přesný nitrožilní přísun léků v časném poporodním období. Resuscitátor, pulzní oxymetr a infúzní dávkovače v celkové hodnotě 250 000 Kč budou využity na neonatologickém oddělení Perinatologického centra FN Brno, které ošetří celkově více jak šest tisíc novorozenců ročně, mezi nimi sedm set nezralých a sto padesát kriticky nezralých.“

MUDr. Ivo Borek
Primář NO FN Brno

SENZORY NA HLADINU GLYKÉMIE PRO MALÉ DIABETIKY

img-3U dětí s cukrovkou je velmi důležitá přesná diagnostika a precizní léčba. Tuto roli pro dětské pacienty skvěle plní Diabetologické centrum Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, které vede MUDr. Ludmila Brázdová. Radili jsme se s ní, co by nejvíce dětem pomohlo, a rozhodli jsme se pro zakoupení 20 ks Enlite senzorů pro průběžné sledování hladiny glykémie a 36 balení testovacích proužků One Touch a FreeStyle v celkové hodnotě 42 000 Kč. „Průběžné sledování hladiny glykémie je revolučním přínosem v péči o diabetes. V případě dětí je benefit násobně zhodnocen, neboť tato technologie minimalizuje každodenní bolestivé odběry krve z prstíků, často i 10x denně. Kontinuální informace o hladině glykémie odhaluje kolísání glykémií, motivuje děti k lepší spolupráci na léčbě, vede k výraznému zlepšení kompenzace diabetu, což může odvrátit nebo alespoň oddálit závažné komplikace jako poškození až ztráta zraku či funkce ledvin a výrazně tak přispívá ke zvýšenému pocitu bezpečí celé rodiny,“ říká MUDr. Ludmila Brázdová a za všechny následně obdarované děti i jejich rodiny velmi děkuje. „O to příjemnější je tento dar ke konci roku, kdy stanovené limity k vykrytí výdajů na pomůcky rodinám mnohdy nestačí“, doplnila paní doktorka.

MUDr. Ludmila Brázdová
Diabetologické centrum Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO JIRKU

Nadační fond FAnn dětem přispěl částkou 10 000 Kč na rehabilitační pomůcky a zakoupení speciální dětské autosedačky Jiřímu Oliverovi Brejchovi.

2014

DIAGNOSTICKÝ LASER

Pro Fakultní nemocnici v Brně jsme na podzim přefinancovali diagnostický laser OCTAX NaviLase v hodnotě 750.000 Kč bez DPH.

Díky tomuto laseru lze následně provádět genetickou diagnostiku, která v současnosti představuje jedinou spolehlivou metodu, jak vyloučit přenos závažných vad a dědičných chorob na budoucí potomky. Díky genetickému screeningu dnes odborníci dokážou vyšetřením jedné či několika buněk odebraných z vyvíjejícího se embrya odhalit případnou genetickou abnormalitu.

Spoustě budoucích maminek a tatínků tak tímto odpadnou starosti, zda se jejich dítě náhodou nenarodí třeba s Downovým syndromem, cystickou fibrózou, spinální muskulární atrofií a řadou dalších dědičných nemocí. A to je jeden z hlavních úkolů nadačního fondu FAnn dětem – abychom se nemuseli nyní ani v budoucnu bát o zdravý život našich nejmenších.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno Pavel Ventruba vysvětlujePřednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno Pavel Ventruba vysvětluje
diagnostický laser OCTAX NaviLase v akciDiagnostický laser OCTAX NaviLase v akci
Předsedkyně fondu Anna Kokolusová s týmem FN BrnoPředsedkyně fondu Anna Kokolusová s týmem FN Brno

 

Mediální výstupy z představení si můžete prohlédnout v sekci Napsali o nás.

Děkujeme za Vaši podporu.