Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Realizované projekty

2018

Novorozenecké oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno

obrázek

Bilirubinometr

Přístroj slouží ke sledování novorozenecké žloutenky. Významně tak pomáhá ke snadnému sledování její dynamiky. Vyšetření je bezbolestné a nezatěžuje tak malého pacienta. Snížení bolestivých odběrů u miminek je jistě šetrné i pro jejich maminky. Monitorování vzestupu hladiny bilirubinu umožňuje v indikovaných případech včasné zahájení léčby. Za půl roku užívání zpříjemnil péči téměř tisíci našich novorozenců.

Děkujeme NF FAnn dětem za pozornost věnovanou našim nejmenším a tímto darem i za významnou finanční podporu.

MUDr. Ludmila Brázdová
primářka Novorozeneckého oddělení NMb Brno

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

obrázek

Výhřevné moduly a vyhřívané podložky

Nadačnímu fondu FAnn dětem jsme velmi vděčni za trvalou přízeň a pomoc při péči o novorozence. Nyní jsme se společně rozhodli pro zajištění teplotního komfortu nezralých dětí opouštějících prostředí inkubátorů, a to formou výhřevných modulů a vyhřívaných podložek. Přístroje jsou permanentně využívány na pokojích rooming-in pro nedonošené novorozence, kde jsou děti v trvalé péči společně se svými maminkami.

Děkujeme!

MUDr. Ivo Borek,
primář Neonatologického oddělení FN Brno

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ KN T. BATI VE ZLÍNĚ

obrázek

Kojenecké váhy RADWAG, Výhřevná podložka ALFAMEDIC RD, Manuální odsávačka Natural se zásobníkem AVENT a parní elektrický sterilizátor 3v1 AVENT, Monitor hluku Soundear II

Chci poděkovat za všechno, co pro nás děláte. V tuto chvíli už máme všechny přístroje na oddělení a plně je využíváme. Kojenecké váhy RADWAG, manuální odsávačku Natural se zásobníkem AVENT, parní elektrický sterilizátor 3 v 1 AVENT i vyhřívací podložku ALFAMEDIC používáme každý den. Poslední přístroj, monitor hluku Soundear II, je jakýmsi „strážcem“ úrovně hluku. Jeho smyslem je upozornit zejména personál, aby zachovával v prostorách klid a nízkou hladinu hluku, která je pro zdravý vývoj předčasně narozených dětí velmi důležitá.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.,
primář Neonatologického oddělení KN T. Bati ve Zlíně

novorozenecké ODDĚLENÍ NEMOCNICE IVANČICE

obrázek

Výhřevný modul VM-94, FOTOTERAPEUTICKÁ LAMPA FL-2010 s LED technologií, Monitor Masimo radical 7

Nadační fond FAnn dětem poskytl našemu oddělení potřebné zařízení. Výhřevný modul VM-94 zajišťuje tepelný komfort novorozence na postýlce. Fototerapeutickou lampu FL-2010 s LED technologií používáme na léčbu novorozenecké žloutenky. Monitor Masimo radical 7 je pulzní oxymetr, jenž slouží k měření okysličení krve novorozence. Součástí přístroje je i softwarová aplikace Eve Infant Screening využívaná k odhalení skrytých srdečních vad (CCHD). Všechny přístroje jsou mobilní, moderní a plně využité ku zdraví našich novorozenců.

Vřelé díky za vaši podporu, za to, že jste, že pomáháte.

MUDr. Karel Mittner,
primář Novorozeneckého oddělení Nemocnice Ivančice

2017

Dar pro neonatologické oddělení FN Brno

img-brnoJeště jednou moc děkujeme nadačnímu fondu FAnn dětem za darované přístroje. Všechny patří mezi ty přístroje, které jsou využívány permanentně.
Bilirubinometr slouží každodennímu (někdy měřeno u dítěte i vícekrát denně) plošnému vyšetření novorozenců, čímž se bezbolestně a bez zátěže diagnostikují děti, které potom vyžadují cílenou diagnostiku a léčbu.

Transkutánní bilirubinometrie umožňuje vyšetření intenzity žloutenky přes kůži. Vyšší hodnoty bilirubinu v krvi a tkáních se vyskytují u více jak 60 % novorozenců, což dokazuje profit této metody.
 
Ohřívačky mateřského mléka využíváme na oddělení intermediární péče, které přebírá starost o extrémně a velmi nezralé novorozence. Jsou tak velmi významným pomocníkem v naplňování konceptu přirozené výživy těchto dětí.  V ohřívačkách lze mléko nejen ohřát, ale i rozmrazit. Pracují automaticky na základě zadaných parametrů – výchozí teploty mléka, jeho objemu a požadované konečné teploty k podání, čímž se stávají i významnými pomocníky v zajištění bezpečnosti při podávání stravy novorozencům.
 
S přáním pěkného dne

MUDr. Ivo Borek
Primář NO FN Brno

Dar pro neonatologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně

img-zlinNovorozenecké oddělení Krajské nemocnice T.Bati ve Zlíně obdrželo laskavostí Nadačního fondu FAnn dětem několik přístrojů, které výrazně pomohou v péči o novorozence

  • Transkutánní bilirubinometr je přístroj pro neinvazivní měření intenzity žloutenky novorozenců, používáme jej denně a to na všech úsecích oddělení, jedná se o velmi spolehlivý přístroj, nahrazující v mnoha případech bolestivé odběry krve
  • Ohřívačky mateřského mléka (2ks) slouží maminkám dětí k ohřátí mateřského mléka na správnou teplotu k podávání dětem, přístroj kontroluje teplotu automaticky, je tichý a spolehlivý
  • Přístroj pro monitoraci koncentrace glukózy ve tkáních je přístrojem specifickým, používaným indikovaně u novorozenců s nestabilní glykemií (hladinou krevního cukru), přístroj umožňuje kontinuálně sledovat hladinu cukru a na případné odchylky okamžitě reagovat, jeho velkou předností je možnost použití i u nejmenších, předčasně narozených dětí

Rád bych jménem svým, svých kolegů a především jménem našich nejmenších pacientů rád ještě jednou rád poděkoval za vše, co pro nás nadační fond FAnn dětem udělal.
 
S úctou

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.
primář novorozeneckého oddělení

DAR PRO IVANČICKOU NEMOCNICI

img-ivaNovorozenecké oddělení v ivančické nemocnici dostalo darem bilirubinometr. Tento přístroj je již běžným standardem všech novorozeneckých oddělení. Naše oddělení ho však doposud postrádalo a lékaři diagnostikovali žloutenku subjektivně zrakem a na jeho základě vyšetřením krevního séra.

Přístroj Dräger Jaundice meter JM -105 je určený k objektivnímu měření bilirubinu transkutánně, tj. přes kůži. Bilirubin „látka barvící podkoží do žluta“ je odpadní produkt při rozpadu červených krvinek dítěte po porodu. Měřidlo dítě chrání před zbytečným stresem při opakovaném odběru žilní krve. Měříní přístrojem je rychlá, neinvazivní metoda. Čidlo přístroje se jemně přiloží na kůži čela novorozence a displej ukáže ihned hodnotu. Pouze vysoké hodnoty se ověřují žilním odběrem a ty poté slouží k indikaci léčby žloutenky. Nadačnímu fondu FAnn dětem patří velké poděkování za tento dar v hodnotě bez mála dvě stě tisíc korun. Nadace velice přispěla k vyššímu standardu zdravotní péče poskytované těm nejmenším v naší nemocnici.

Za celé novorozenecké oddělení ještě jednou vřelé díky.

Prim. MUDr. Karel Mittner
Novorozenecké oddělení

2016

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO JIRKU

Nadační fond FAnn dětem přispěl částkou 10 000 Kč na rehabilitační pomůcky Jiřímu Oliverovi Brejchovi.

img-brno

2015

img-2

SADY PRO OHROŽENÉ NOVOROZENCE

Zakoupili jsme speciální sestavu 3 přístrojů, jež pomáhají monitorovat a stabilizovat zdravotní stav nezralých novorozenců. Podle slov primáře neonatologického oddělení FN Brno MUDr. Ivo Borka, uvedené přístroje: „…umožní podporu dýchání, sledování srdeční činnosti a okysličení krve a přesný nitrožilní přísun léků v časném poporodním období. Resuscitátor, pulzní oxymetr a infúzní dávkovače v celkové hodnotě 250 000 Kč budou využity na neonatologickém oddělení Perinatologického centra FN Brno, které ošetří celkově více jak šest tisíc novorozenců ročně, mezi nimi sedm set nezralých a sto padesát kriticky nezralých.“

MUDr. Ivo Borek
Primář NO FN Brno

SENZORY NA HLADINU GLYKÉMIE PRO MALÉ DIABETIKY

img-3U dětí s cukrovkou je velmi důležitá přesná diagnostika a precizní léčba. Tuto roli pro dětské pacienty skvěle plní Diabetologické centrum Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, které vede MUDr. Ludmila Brázdová. Radili jsme se s ní, co by nejvíce dětem pomohlo, a rozhodli jsme se pro zakoupení 20 ks Enlite senzorů pro průběžné sledování hladiny glykémie a 36 balení testovacích proužků One Touch a FreeStyle v celkové hodnotě 42 000 Kč. „Průběžné sledování hladiny glykémie je revolučním přínosem v péči o diabetes. V případě dětí je benefit násobně zhodnocen, neboť tato technologie minimalizuje každodenní bolestivé odběry krve z prstíků, často i 10x denně. Kontinuální informace o hladině glykémie odhaluje kolísání glykémií, motivuje děti k lepší spolupráci na léčbě, vede k výraznému zlepšení kompenzace diabetu, což může odvrátit nebo alespoň oddálit závažné komplikace jako poškození až ztráta zraku či funkce ledvin a výrazně tak přispívá ke zvýšenému pocitu bezpečí celé rodiny,“ říká MUDr. Ludmila Brázdová a za všechny následně obdarované děti i jejich rodiny velmi děkuje. „O to příjemnější je tento dar ke konci roku, kdy stanovené limity k vykrytí výdajů na pomůcky rodinám mnohdy nestačí“, doplnila paní doktorka.

MUDr. Ludmila Brázdová
Diabetologické centrum Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

REHABILITAČNÍ POMŮCKY PRO JIRKU

Nadační fond FAnn dětem přispěl částkou 10 000 Kč na rehabilitační pomůcky a zakoupení speciální dětské autosedačky Jiřímu Oliverovi Brejchovi.

2014

DIAGNOSTICKÝ LASER

Pro Fakultní nemocnici v Brně jsme na podzim přefinancovali diagnostický laser OCTAX NaviLase v hodnotě 750.000 Kč bez DPH.

Díky tomuto laseru lze následně provádět genetickou diagnostiku, která v současnosti představuje jedinou spolehlivou metodu, jak vyloučit přenos závažných vad a dědičných chorob na budoucí potomky. Díky genetickému screeningu dnes odborníci dokážou vyšetřením jedné či několika buněk odebraných z vyvíjejícího se embrya odhalit případnou genetickou abnormalitu.

Spoustě budoucích maminek a tatínků tak tímto odpadnou starosti, zda se jejich dítě náhodou nenarodí třeba s Downovým syndromem, cystickou fibrózou, spinální muskulární atrofií a řadou dalších dědičných nemocí. A to je jeden z hlavních úkolů nadačního fondu FAnn dětem – abychom se nemuseli nyní ani v budoucnu bát o zdravý život našich nejmenších.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno Pavel Ventruba vysvětlujePřednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno Pavel Ventruba vysvětluje
diagnostický laser OCTAX NaviLase v akciDiagnostický laser OCTAX NaviLase v akci
Předsedkyně fondu Anna Kokolusová s týmem FN BrnoPředsedkyně fondu Anna Kokolusová s týmem FN Brno


Mediální výstupy z představení si můžete prohlédnout v sekci Napsali o nás.

Děkujeme za Vaši podporu.