Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

ventr

„Velice vítám vznik nadačního fondu FAnn dětem. Účel nadačního fondu zahrnuje nejen všestrannou pomoc zdravotně postiženým, handicapovaným a vážně nemocným dětem, ale jde mnohem dál. Klade si za cíl podporovat i výzkumnou činnost v oblasti péče o matku a dítě, včetně prevence léčby předčasných porodů. A toto já osobně, z pohledu gynekologa a porodníka, považuji za nesmírně přínosné pro celou naši společnost. Feto-maternální medicína a perinatologie je interdisciplinární obor řešící problematiku vzniku a zdravého vývoje nové populace. Bylo prokázáno, že každá investovaná koruna do péče o matku a dítě vytváří 5 –10 násobný zisk v národním důchodu. Většina vyspělých zemí uznává, že vložené výdaje na tuto oblast medicíny jsou nejlepší investicí pro budoucnost lidstva. A jelikož před více než třiceti lety jsem měl možnost být členem kolektivu, který se zasloužil o narození prvního dítěte ze zkumavky v České republice, a stojím dvacet let v čele největšího porodnického pracoviště u nás, tak velmi dobře vím, o čem mluvím.Při nabídce podílet se na rozvoji nadačního fondu FAnn dětem jsem ani na okamžik neváhal.“

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
lékařský náměstek ředitele FN Brno pro PRM
a přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky MU a FN Brno