Pomoc nejmenším v roce 2019

Thomayerova nemocnice a VFN v Praze

KN Tomáše Bati ve Zlíně a FN Olomouc

FN Hradec Králové a Nemocnice Ivančice

Pro štěstí

Zpět