Když krása pomáhá | FAnn dětem

Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Když krása pomáhá

Baby boy posing for his first portrait

FAnn parfumerie se téměř od počátku svého vzniku v roce 1991 angažují v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí – ať už jde o spolupráci s nadací Naše dítě, o mnohaleté projekty s Českým výborem pro UNICEF, s nadací Modrý hroch, i o řadu dalších pomocí konkrétním osobám.

Chceme samozřejmě pomáhat i dál, takže založení nadačního fondu FAnn dětem je logickým vyústěním těchto aktivit. Smyslem naší nadace je cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším – tedy dětem, protože v dětech je budoucnost nás všech. Ne všechny děti, které vstupují do života, mají stejnou startovací čáru. Chceme se proto zaměřit na projekty prenatální (předporodní) diagnostiky, na zlepšení životních podmínek dětí s fyzickým či psychickým postižením, aťuž v rodinách či v ústavech, na pomoc dětem v dětských domovech i stacionářích a na usnadnění jejich vstupu do samostatného života.

Do startu získal nadační fond FAnn dětem rovný 1.000.000 Kč věnovaný manželi Kokolusovými. O využití finančních prostředků fondu a také o tom, jak můžete přispět nadačnímu fondu FAnn dětem plnit jeho poslání i vy, vás budeme průběžně informovat.

Na smysluplné využití všech prostředků, které se nám podaří získat, budou dohlížet ti nejpovolanější – špičkoví lékaři Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA a MUDr. Radmila Gálová, zkušený ekonom a člen NERV Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., oblíbená herečka Alena Antalová (mimochodem zasloužila maminka čtyř ratolestí), vydavatelka Luxury Guide Ing. Milena Žampová a za FAnn parfumerie RNDr. Anna Kokolusová. Ti všichni vloží do nadace svůj čas a své nemalé znalosti bez nároku na odměnu.

Bez názvu-1

Pokud je vám poslání nadačního fondu FAnn dětem sympatické, můžete se připojit i vy.

Věříme, že budete mít dvojnásobnou radost – z příjemné tělové péče a z dobrého pocitu navíc. A my vám už nyní děkujeme.