Nadační fond FAnn dětem byl zapsán 4.1.2014.
Děkujeme za Vaši podporu.

Nadace


 

FAnn parfumerie se téměř od počátku svého vzniku v roce 1991 angažují v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí – ať už jde o spolupráci s nadací Naše dítě, o mnohaleté projekty s Českým výborem pro UNICEF, s nadací Modrý hroch, i o řadu dalších pomocí konkrétním osobám.

Chceme samozřejmě pomáhat i dál, takže založení nadačního fondu FAnn dětem je logickým vyústěním těchto aktivit. Smyslem naší nadace je cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším – tedy dětem, protože v dětech je budoucnost nás všech.

Ne všechny děti, které vstupují do života, mají stejnou startovací čáru. Chceme se proto zaměřit na projekty prenatální (předporodní) diagnostiky, na zlepšení životních podmínek dětí s fyzickým či psychickým postižením, aťuž v rodinách či v ústavech, na pomoc dětem v dětských domovech i stacionářích a na usnadnění jejich vstupu do samostatného života.

Do startu získal nadační fond FAnn dětem rovný 1.000.000 Kč věnovaný manželi Kokolusovými. O využití finančních prostředků fondu a také o tom, jak můžete přispět nadačnímu fondu FAnn dětem plnit jeho poslání i vy, vás budeme průběžně informovat.

Na smysluplné využití všech prostředků, které se nám podaří získat, budou dohlížet ti nejpovolanější – špičkoví lékaři Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA a MUDr. Radmila Gálová, oblíbená herečka Alena Antalová (mimochodem zasloužila maminka čtyř ratolestí), vydavatelka Luxury Guide Ing. Milena Žampová a za FAnn parfumerie RNDr. Anna Kokolusová. Ti všichni vloží do nadace svůj čas a své nemalé znalosti bez nároku na odměnu.

Bez názvu-1